۱۳۸۷ فروردین ۳۰, جمعه

اثر گرمایش جهانی بر کشاورزی ایران

شکل فوق تاثیر گرمایش جهانی را بر کشاورزی کشورهای مختلف نشان می دهد. همانگونه که از شکل پیداست کشاورزی ایران از گرمایش جهانی متضرر خواهد شد. البته پیش بینی برای سال 2080 است !

هیچ نظری موجود نیست: