۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۴, یکشنبه

راه ابریشم احیا شده، اما مسیر از ایران نمی گذرد.

راه (اینبار ریلی) ابریشم احیاء شده است و برای اولین بار در ماه گذشته، کالا  از چین به اروپا از این مسیر صادر شده است.  راه ریلی جدید ابریشم، همانطور که از نقشه پیداست، البته از ایران نمی گذرد که این به معنی از دست رفتن فرصتی عظیم برای ایران است. مدت حمل کالا از مسیر جدید، همانطور که از نقشه پیداست، 16 روز است. مدت حمل کالا از چین به اروپا و از مسیر چین به اروپا 36 روز طول می کشد. با توجه به حجم عظیم کالای حمل شده از چین به اروپا، اگر جاده ایران هم باز شود، تقاضا برای حمل کالا از آن مسیر هم بسیار خواهد بود.