۱۳۹۳ مرداد ۱, چهارشنبه

کشورهای با بیشترین و کمترین رشد جمعیت در دهه اول 2000

کشورهای با بیشترین رشد جمعیت در سالهای 2000 تا 2010 عبارتند از:

 قطر با 198% رشد
امارات متحده عربی با 148% رشد
بحرین با 98% رشد
اریتره با 48% رشد
نیجر با 42%  سیرالئون با 42% و کویت با 41% رشد

کشورهای با کمترین رشد جمعیت در سالهای 2000 تا 2010 عبارتند از:

مولداوی با منهای 13% رشد
گرجستان با منهای 8% رشد
اوکراین با منهای 7%، بلغارستان و لاتویا با منهای 6% و لتونی و بلاروس با منهای 5 درصد رشد.

فکر می کنم که رشد منفی و مثبت خیلی زیاد این کشورها متاثر از مهاجرت بوده است تا هر چیز دیگری. رشد نیجر می تواند از زاد و ولد زیاد باشد. ولی مطمئن نیستم.