۱۳۸۶ دی ۱, شنبه

بانک مرکزی و احمدی نژاد

آلن گرینسپن را اقتصاد خوانده ها به خوبی می شناسند. این مرد به مدت بیش از 18 سال از سال 1987 تا سال 2006 رئیس فدرال رزرو (بانک مرکزی)امریکا بود. وظیفه فدرال رزرو عبارتست از کنترل حجم پول عمدتا از طریق کنترل نرخ بهره به منظور پایدار کردن اقتصاد. گرینسپن تا زمانی که رئیس فدرال رزرو بود با هیچ رسانه ای مصاحبه نکرد و فقط به رئیس جمهور و کنگره گزارش میداد و البته نه رئیس جمهور و نه کنگره در تعیین سیاستهای پولی مداخله ای ندارند. اخیرا و بعد از آنی که از فدرال رزرو بیرون رفت کتابی نوشته است به نام
the age of turbulence

که نمی دانم آیا به فارسی ترجمه شده است یا نه. خودش می گوید که 80 % کتاب را در وان حمام نوشته و برای آن 8 میلیون دلار پول پیش گرفته است. گرینسپن مصاحبه های متعددی برای معرفی کتاب خود با رسانه های امریکا داشت که من بسیاری از آنها را دیده ام. در یکی از این مصاحبه ها جمله ای گفت که به نظر من با فهمیدن این جمله می توان رفتار احمدی نژاد با بانک مرکزی در ایران را فهمید و آن جمله این بود که: " در تمام مدت کار من در فدرال رزرو در این مدت بیش از 18 سال، من حتی یک نامه، حتی یک نامه از کسی در داخل کنگره یا کاخ سفید نگرفتم که در آن نامه آن فرد از من تقاضا کرده باشد که نرخ بهره را بالا ببرم." که البته سیاست کاهش مداوم نرخ بهره نمی تواند سیاست پولی تلقی شود و فدرال رزرو امریکا نرخ بهره را در واکنش به داده های تورم و نرخ رشد تعیین می کند و نه درخواست آقایان. نتیجه اینکه

ما رفتار احمدی نژاد را بفهمیم
احمدی نژاد بفهمد که درخواست وی برای کاهش نرخ بهره لزوما به نفع اقتصاد نیست. تجربه دو سال گذشته مؤید این حرف است
و مهمتر از همه لزوم استقلال بانک مرکزی از دولت و نهادهای دیگر است

هیچ نظری موجود نیست: