۱۳۸۶ آذر ۲۲, پنجشنبه

در باب عدالت

چرا بحث عدالت در ایران بحث داغی شده این روزها؟ دلیلش افزایش قیمت نفت و ثروت ناشی ازاون هست. مردم میدانند که ثروت آنها اضافه شده ولی سفره هاشون رنگین تر نشده. چطور می شه مشکل توزیع ناعادلانه درآمدهای نفتی را ندید؟ در مواقعی مثل این مردم چپ می شوند. آن پلاکاردهای قرمزهم که گاهی این روزها در دانشگاه تهران می بینیم یکی از نشانه های قوت گرفتن افکار چپی در ایران هست. دولت احمدی نژاد هم که با شعار توزیع عادلانه و بردن پول نفت بر سر سفره مردم بر سر کار آمد این روزها خوب فهمیده که توزیع آنقدرها هم آسان نیست. مشکل این شعارها و اون افکار چپی هم این هست که از نظر آنها عدالت یعنی یکسان بودن محتوای داخل معده ها. درصورتی که عدالت ایجاد فرصتهای برابر برای مغزهاست. عدالت گرفتن پول از ثروتمند و توزیع آن بین فقرا نیست. عدالت ایجاد فرصت یکسان تکاثر ثروت برای همه افراد جامعه است. ایجاد فرصت یکسان برای کارفرما شدن نه نشستن بر سر گنج دیگران و بخشیدن چون حاتم

هیچ نظری موجود نیست: