۱۳۹۳ شهریور ۲۹, شنبه

نشانه های افزایش قدرت اقتصادی چین 1

سرمایه گذاری مستقیم چین در امریکا در سال 2000: 58 میلیون دلار
سرمایه گذاری مستقیم چین در امریکا در سال 2013: 14 میلیارد دلار

هیچ نظری موجود نیست: