۱۳۹۲ فروردین ۲۹, پنجشنبه

کاهش قابل توجه فقر شدید در جهان در سه دهه گذشته

به نقل از وال استریت جرنال و بر اساس گزارشی از بانک جهانی، فقر مطلق (که عبارت است از درآمد کمتر از 1.25 دلار در روز) در سه دهه اخیر کاهش عمده ای پیدا کرده است. تصویر زیر کاهش فقر مطلق در چین، هند، کشورهای توسعه یافته و کشورهای افریقایی زیر صحرا را نشان می دهد. کاهش شگفت انگیز فقر در چین از 84 درصد جمعیت به 12 درصد از شگفتیهای اقتصادی است. چنین شگفتی بدون انتقال از سیاست های کمونیستی به بازار آزاد و برقراری ارتباط صحیح با بقیه جهان ممکن نبود.۱ نظر:

سیاوش گفت...

به هر حال بسیاری از کشورهای دنیا مانند چین، ژاپن هند، کره جنوبی، برزیل و ترکیه در طی دهه های گذشته توانستند با اتخاذ رویکردهای سیاسی و اقتصادی مناسب در راستای منافع ملی و نه فقط رویکردهای ایدئولوژیکی خاص به رشد و توسعه همه جانبه از مناظر مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دستیابند که این مهم منتج به افزایش سطح رفاه جامعه از یک طرف و از طرف دیگر ارتقاء جایگاه سیاسی و اقتصادی آن کشورها در میان کشورهای جهان گردید. مقایسه روند پیشرفت بسیاری از این کشورها با منابع محدود با کشوری مانند ایران با منابع غنی خدادادی موضوعی است که تنها موجب افسوس ایرانیان می گردد. شاید اگر دولتمردان ما بعوض بیان دشمنی های کلیشه ای با برخی کشورهای خاص به تلاش واقعی برای توسعه ایران قدرتمند می پرداختند، امروز ما نیز مانند بسیاری از کشورهای نامبرده از کشورهای تأثیرگذار در حوزه های مختلف بین المللی تلقی می گردیدیم. شاید در ان زمان می توانستیم با قدرت خود تأثیرگذاری بیشتری بر توسعه آرمان های انسانی و ضد استثماری در سطح دنیا داشته باشیم. اگر پس از گذشت سه دهه آمار فقر در سطح دنیا کاهش یافته بعلت تلاش کشورهایی است به جای تأکید بی مورد بر دشمنی های تاریخی به تلاش همه جانبه خود برای پیشرفت و افتخار پرداختند که این مهم در سایه اتحاد همه جانبه آحاد مختلف مردم با دولت ها منجر به رشد و شکوفایی اقتصادی و کاهش فقر و افزایش رفاه گردید.