۱۳۹۱ خرداد ۳, چهارشنبه

رشد خوب ترکیه به رغم بحران اروپا

ترکیه رشدی در حدود 9 درصد در سال گذشته داشته که از نوع رشدی است که در کشوری مثل چین دیده می شود. رشد اقتصادی ترکیه به رغم این واقعیت است که بزرگترین بازار صادراتی ترکیه، اروپا، در حال تجربه کردن بزرگترین بحران خود بعد از جنگ جهانی دوم است. قطعا در سالهای آینده و با پشت سر گذاردن بحران اروپا، رشد اقتصادی ترکیه بالا خواهد ماند. رشد اقتصادی ترکیه برای ایران هم خوب است، به این دلیل که ایجاد بازار بزرگی در کنار ایران، به تقاضا برای محصولات ایرانی، مخصوصا  تقاضا برای انرژی خواهد افزود. رشد اقتصادی ترکیه فرصت سرمایه گذاری هم ایجاد خواهد کرد.

۲ نظر:

نیما گفت...

آفرین بر ترکیه با این نرخ رشد
اما به نطر من ترکیه به این دلیل به این رشد رسید چون اروپا در بحران است. اگر اروپا از بحران خارج شود روی رشد اقتصادی ترکیه تاثیر منفی خواهد گذاشت. البته نه خیلی زیاد

فضول محله گفت...

شاید بد نباشد در کنار این نرخ رشد دلفریب، نگاهی هم به نکات زیر انداخته شود:

- نوع تولیدات ترکیه و رقابت پذیری شان در ۱۰-۵ سال آینده با مشابه های چینی شان،
- میزان و حجم بودجه های پژوهشی،
- خود مقوله پژوهش،
- کیفیت آموزش عمومی و سطح output دانشگاه ها،
- وضعیت شرکت های متوسط (medium-sized enterprises) که به قاعده باید ستون فقرات هر اقتصادی را تشکیل دهند،
- رشد انفجاری قروض داخلی و خارجی در ۸-۷ سال گذشته،
- درصد طبقه متوسط به کل جامعه، الگوی مصرف، سطح درآمد و میزان وام های مصرفی این بخش جامعه برای تامین مخارج جاری،
در برابر:
- میزان پس انداز عمومی
و شاید مهمتر از همه:
- سهم انرژی های تجدیدپذیر و وجود ویا عدم وجود برنامه ساماندهی این نوع انرژی ها در حداقل ۱۰ سال آینده و واقعیات موجود.
- نرخ رشد (جمعیت) و برنامه های کنترل جمعیت و آموزش دختران،
- حجم سرمایه گذاری خارجی مستقیم در صنایع،
- حجم سرمایه "داغ" عربی سرازیر شده در چند سال گذشته به بخش speculative بازار سرمایه این کشور،
- حجم وام های سمی و درصد تملک بیمانند بانک های خارجی بر بانک های ترکیه.

باور کنید، ترکیه برای مطالعات میدانی، مخصوصا برای اقتصاد دانان ایرانی بهشت برین است. قدم رنجه بفرمایید.