۱۳۹۰ آذر ۱۶, چهارشنبه

شش اقتصاددانی که بیش از همه از آنها در سخنرانیهای ارائه جایزه نوبل نام برده شده است

عبارتند از:
1- ارو
2- هایک
3- ساموئلسون
4- فریدمن، لوکاس، و فلپس

لیست کاملتر را می توانید اینجا ببینید.

هیچ نظری موجود نیست: