۱۳۹۰ شهریور ۲۵, جمعه

ورشکستگی یونان قطعی است.

ورشکستگی یونان قطعی است. به این دلیل که، حتی اگر یونان در برنامه ریاضت خود موفق شود، هدف برنامه ریاضت این است که کسری بودجه یونان را به 8 درصد تولید ناخالص داخلی برساند. وام کشورهای اروپایی به یونان هم هیچ کمکی نخواهد کرد مگر اینکه کشورهای اروپایی چک سفید امضا به یونان بدهند. بعضی از اقتصاددانان معتقدند که اروپا باید بجای کمک به یونان، به بانکهایی کمک کند که از سقوط یونان آسیب خواهند دید. مسئله این است که هیچ راه حل آسانی برای مشکل یونان وجود ندارد. بهره وری یونانی ها به اندازه دیگر کشورهای اروپایی نیست و همزمان مردم این کشور خواهان سطح رفاه دیگر کشورها هستند. برای رسیدن به این رفاه، یونانیها راه قرض کردن و خرج کردن را در پیش گرفته اند. اگر راهی برای مشکل بدهی های اروپایی پیدا نشود، یونان یورو را با مشکل مرگ و زندگی مواجه خواهد کرد.

اتحادیه پولی اروپا، با ساختار فعلی، حتی اگر از بحران یونان جان سالم به در برد، با بحرانهای شبیه در آینده مواجه خواهد شد. اقتصاددانی می گفت که اتحادیه پولی اروپا، در شکل فعلیش، از فقرا در کشورهای ثروتمند مالیات می گیرد و به اغنیا در کشورهای فقیر اتحادیه می پردازد. چنین ساختاری پایدار نمی ماند.

۲ نظر:

ناشناس گفت...

اینها وقتی اتحادیه اروپا را راه انداختند .ان موقع با ناز یک دولت را عضو می کردند.حالا همانهایی که خودشان انتخاب کرده اند دارند ورشکستشان میکند .سید

ناشناس گفت...

یعنی خلاصه نمی شود کار نکرد، تنبل بود، فکر را تعطیل یا نیمه تعطیل کرد، اختراع و اکتشاف نکرد، نوآوری نداشت و خوش گذرانی هم کرد. هر که خوب کار کند، حق دارد خوب هم استراحت کند. هر که خوب تولید کند، خوب هم خواهد خورد. وگرنه نمی شود یک عده این طرف خوب کار کنند و یک عده آن طرف خوب بخورند.