۱۳۹۰ تیر ۲۱, سه‌شنبه

صندوق مسخره توسعه ملی

صندوق توسعه ملی همان مسیری را می رود که صندوق ذخیره ارزی طی کرد. همین دیروز اعلام شد که دولت هفت میلیارد دلار از صندوق برداشت خواهد کرد که برای مسکن مهر هزینه کند. (این موضوع هم که هم صندوق ذخیره ارزی و هم صندوق توسعه ملی به این دلیل که نحوه هزینه کردن درآمد ها را از کنترل مجلس خارج کرده اند ماهیتا ضد قانون اساسی هستند بماند. حکایت کشور ما و قانون گرایی حکایت جن و بسم اله است.) چیزی که مسلم است این است که به زودی، همانگونه که در مورد صندوق ذخیره ارزی هم چنین شد، اعلام خواهد شد که در ته صندوق توسعه ملی پولی نمانده است. سوال این است که اگر قرار است که به این رویه پولی از صندوق توسعه ملی برداشت شود چرا آن را جزئی از بودجه سالیانه نمی کنند که حداقل نظارتی بر مخارج آن موجود باشد؟ مجلس هر چه زودتر صندوق توسعه ملی را منحل کند بهتر است.

۱ نظر:

ساسان گفت...

درود
در ایران بیشتر کارها و پروژه ها به این دلیل انجام می شود که با اجرای آن بتوان پولی از سیستم اختلاس کرد مانند پروژه مسکن مهرکه به ظاهر برای رفاه مردم ولی در اصل پروژه ای برای پول دار شدن یکی سری از خودیها.
در حال حاضر درصد(رشوه) درخواستی برای واگذاری هر بخش به پیمانکار در حدود 10 الی 20 درصدمیرسد( بسته به طمع شخص متغییره)
ساسان