۱۳۸۸ شهریور ۱۲, پنجشنبه

در باره اهمیت زیبایی و جذابیت فیزیکی

رابطه بین زیبایی و درامد، رابطه ای شناخته شده در اقتصاد است. رابطه غیر قابل پیش بینی هم نیست. مثلا مطالعه ای که در دانشگاه گیلدهال لندن و بر روی 11000 نفر انجام شده نشان می دهد که کسانی که خود را جذابتر می دانند متوسط درآمدشان %13 بیشتر از کسانی است که خود را چندان جذاب نمی دانند.
اما من اخیرا تست روانشناسی را می خواندم که در آن خانمی با دو دسته از مردان مصاحبه می کند. در مصاحبه با گروه اول و به عمد، ظاهر خانم (از نظر لباس و آرایش) به گونه ای تغییر داده شده است که جذاب به نظر نیاید. در مصاحبه با گروه دوم، ظاهر خانم مصاحبه کننده به ظاهری جذاب تغییر داده شده است. خانم مصاحبه کننده، تک تک افراد دو گروه را ارزشیابی می کند و نتیجه را به خود آن فرد گزارش می کند. نتیجه ارزشیابی می توانسته خوب یا بد باشد و نتیجه ها تقریبا رندم بوده است. نتیجه تست آن بوده است که بین کسانی که با خانم (با لباس و ظاهر) جذاب مصاحبه کرده اند و ارزشیابی خوب گرفته اند بسیار راضی و خوشحال بوده اند. کسانی که با خانم (با لباس و ظاهر) جذاب مصاحبه کرده اند و ارزشیابی بد گرفته اند بسیار نا راضی و ناراحت بوده اند. اما کسانی که با خانم (با لباس و ظاهر) غیر جذاب مصاحبه کرده اند، چه ارزشیابی مثبت و چه منفی، اهمیت چندانی به نتیجه ارزشیابی نداده اند، به این معنی که نه خوشخال و راضی بوده اند و نه ناراحت. از نظر آنها ارزشیابی ارزش چندانی نداشته است.

۲ نظر:

Mohammad Yousefi گفت...

دقيقاً موافقم،

زهرا گفت...

همه جا این مورد صادق است.