۱۳۸۶ بهمن ۲۹, دوشنبه

مقایسه جمعیت جوان ایران با جمعیت جوان در دیگر کشورهای منطقه

دو شکل زیر نسبت جمعیت جوان 15 تا 29 ساله ایران را با جمعیت جوان در همین گروه سنی در دیگر کشورهای منطقه مقایسه می کند. شکل اول وضعیت کنونی و شکل دوم وضعیت آینده و در سالهای 2020 و 2040 . به اطلاعات روی شکلها توجه کنید: در شکل اول رنگ تیره تر نشاندهنده آن است که درصد بالاتری از جمعیت جوانان 15 تا 29 ساله هستند. در شکل دوم رنگ تیره تر سبز نشاندهنده آن است که درصد جمعیت جوانان 15 تا 29 ساله در آن کشور به کل جمعیت بیش از 2% افزایش می یابد. درصد جمعیت جوانان 15 تا 29 ساله به کل جمعیت درایران بیش از 4% کاهش خواهد یافت. برای مشاهده بهتر روی شکلها کلیک کنید. منبع نیویورک تایمز.

۲ نظر:

jeerjeerak گفت...

i'm curious to know. Did Afshin and your prediction of the marriage unbalance came into reality? Could you ever test it with newer data?

حجت قندی گفت...

No, I have not checked it. It is very easy to check though. I beleive that the recent data will support our theory. I have expanded the theory recently but I don't have much incentives to write it down.