۱۳۸۹ تیر ۲۱, دوشنبه

نکاتی درباره بیمه بیکاری

بیمه بیکاری (unemployment benefits) به یکی از مسائل مناقشه برانگیز پس از بحران اخیر در امریکا تبدیل شده است. معمولا دمکراتها بیشتر طرفدار پرداخت بیمه بیکاری، و برعکس بعضی جمهوری خواهان مخالف آن هستند. استدلال طرفداران پرداخت بیمه بیکاری این است که در شرایط سخت اقتصادی کنونی، زندگی برای بیکاران به اندازه کافی سخت هست و دولت، تا پیدا کردن کار جدید، باید چتر حمایتی بر سر بیکاران باشد. استدلال مخالفین بیمه بیکاری این است که پرداخت به بیکاران، انگیزه آنان را برای جستجوی کار از بین می برد و کسر بودجه را افزایش می دهد. مشکل این است که هر دو طرف ماجرا دلایل خوب و محکمی برای مواضع خود دارند و همین تصمیم گیری را سخت می کند. آنچه که بعد از بحران اخیر اتفاق افتاده این بوده است که کنگره و دولت امریکا، دوره بیمه بیکاری را افزایش و آن را تمدید کرده اند. دلیل آن هم شرایط سخت و غیر معمول اقتصادی عنوان شده است. اما اکنون بحث دوباره و داغی بر سر تمدید بیمه بیکاری در کنگره در جریان است که سرنوشت پرداخت به میلیونها بیکار را معین خواهد کرد.

شرایط و مقدار پرداخت بیمه بیکاری در کشورهای مختلف غربی و حتی در درون امریکا متفاوت است. بعضی از کشورهای توسعه یافته حمایت بیشتر و بعضی حمایت کمتری از بیکاران می کنند. مثلا در ایتالیا، بیمه بیکاری پرداخت نقدی است که کمتر از 40% از حقوق قبلی فرد بیکار است (البته این تمام داستان نیست). در سوئد، فرد بیکار و در 200 روز اول تا 80% حقوق قبلی خود را دریافت می کند. پس از آن و به مدت 100 روز 70%، و برای 150 روز بعد 65% حقوق قبلی است...

رادیو ملی امریکا (NPR) به عنوان نمونه ای از داستان بیمه بیکاری دیروز داستان خانمی را تعریف می کرد که حقوقش 41000 دلار در سال بوده و کارش را از دست داده است. بیمه بیکاری که این خانم دریافت می کند هفته ای 355 دلار (18000 دلار در سال) است که اگر کنگره امریکا تمدید کمک به بیکاران را تصویب نکند این دریافتی قطع خواهد شد.۱ نظر:

رامین گفت...

میزان و اصل پرداخت یا عدم پرداخت، بیشتر مربوط به اندیشه سیاسی است و لذا معمولا هر قدر بحث آماری شود، جواب بدست نمی آید. چون معلوم نیست کدام نتایج باید استفاده شوند و هر کس بسته به گرایش فکری اش انتخاب می کند.

به هر حال در دوران بحران معمولا گرایش های محافظه کاری در امریکا به حاشیه باید بروند، چون در بحران چندان دراز مدت مهم نیست و مهم حال است که لیبرال ها برای آن برنامه بهتری دارند.

انگار بعید به نظر می رسد تا پایان بحران تصمیمی جز ادامه روند گرفته شود...